شما برای پیوستن دعوت شده اید

نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشکده مهندسی عمران با دانشجویان مقطع کارشناسی


م
محمدحسین گل محمدی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشکده مهندسی عمران با دانشجویان مقطع کارشناسی
ضبط شده در
1 ساعت و 6 دقیقه 87 ارایه