شما برای پیوستن دعوت شده اید

جلسه مصاحبه آزمون دکترای ۱۴۰۰ مهندسی عمران، گرایش مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی


ع
عبدالرضا کبیری سامانی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
جلسه مصاحبه آزمون دکترای ۱۴۰۰ مهندسی عمران، گرایش مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
ضبط شده در
3 ساعت و 18 دقیقه 26 ارایه