شما برای پیوستن دعوت شده اید

مراجعه دانشجویی- چهارشنبه 10:00 الی 11:00


ا
احسان یزدیان (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
مشاوره انتخاب گرایش یزدیان - ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ ها 1:30 تا 14:30
ضبط شده در
1 ساعت و 5 دقیقه 65 ارایه