توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

ارتباط با دکتر احسان فروزمهر


ا
احسان فروزمهر (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
ارتباط با دکتر احسان فروزمهر
ضبط شده در
1 ساعت و 55 دقیقه 3 ارائه
ارتباط با دکتر احسان فروزمهر
ضبط شده در
1 ساعت و 19 دقیقه 13 ارائه