شما برای پیوستن دعوت شده اید

IUT Physics Colloquium


ک
کیوان آقابابائی سامانی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
IUT Physics Colloquium
ضبط شده در
1 ساعت و 33 دقیقه 70 ارایه