توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

Civil_Webinar


م
میلاد امین زاده (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
Civil_Webinar
ضبط شده در
1 ساعت و 18 دقیقه 68 ارائه
Civil_Webinar
ضبط شده در
1 ساعت و 1 دقیقه 131 ارائه
Civil_Webinar
ضبط شده در
1 ساعت و 23 دقیقه 270 ارائه