شما برای پیوستن دعوت شده اید

معارفه نو دانشجویان دوره دکترای ورودی 1400


م
محسن ثقفیان (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
معارفه نو دانشجویان دوره دکترای ورودی 99
ضبط شده در
1 ساعت و 12 دقیقه 66 ارایه