توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان گرامی کارشناسی و اساتید محترم


ف
فاطمه داور (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان گرامی کارشناسی و اساتید محترم
ضبط شده در
55 دقیقه 97 ارائه