شما برای پیوستن دعوت شده اید

جلسه دفاع دکتری آقای محمد رضا کاجی


م
محمدرضا توکلی نژاد (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
جلسه دفاع دکتری آقای محمد رضا کاجی
ضبط شده در
44 دقیقه 33 ارایه