توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

وبینار دانشکده علوم ریاضی


ر
رامین جوادی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
وبینار دکتر عمومی         
ضبط شده در
1 ساعت و 8 دقیقه 89 ارائه
وبینار دکتر سلامت         
ضبط شده در
1 ساعت و 11 دقیقه 28 ارائه
وبینار دکتر خانی- آیا فیلی وجود دارد؟         
ضبط شده در
1 ساعت و 24 دقیقه 63 ارائه