شما برای پیوستن دعوت شده اید

جلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر عباس رهرو مستقیم


ح
حمیدرضا صفوی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
جلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر عباس رهرو مستقیم
ضبط شده در
1 ساعت و 43 دقیقه 32 ارایه