شما برای پیوستن دعوت شده اید

جلسات دانشکده


ص
صالح اکبرزاده (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
جلسات دانشکده
ضبط شده در
1 ساعت و 14 دقیقه 14 ارایه
جلسات دانشکده
ضبط شده در
36 دقیقه 33 ارایه
جلسه توجیهی درخصوص پروژه های کارشناسی
ضبط شده در
47 دقیقه 95 ارایه
جلسات دانشکده
ضبط شده در
6 دقیقه 14 ارایه