توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

Civil_Webinar


س
سیدمهدی نسیمی فر (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
Civil_Webinar
ضبط شده در
1 ساعت و 3 دقیقه 16 ارائه
Civil_Webinar
ضبط شده در
50 دقیقه 33 ارائه