توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

سمینار بین رشته ای


م
مجید سلامت (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
سمینار بین رشته ای
ضبط شده در
59 دقیقه 44 ارائه
سمینار بین رشته ای
ضبط شده در
1 ساعت و 33 دقیقه 37 ارائه
سمینار بین رشته ای
ضبط شده در
1 ساعت و 30 دقیقه 33 ارائه
سمینار بین رشته ای
ضبط شده در
1 ساعت و 17 دقیقه 72 ارائه
سمینار بین رشته ای
ضبط شده در
1 ساعت و 26 دقیقه 100 ارائه