شما برای پیوستن دعوت شده اید

Laser Induced Breakdown Spectroscopy


ع
علیرضا نجفی چرمهینی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
Laser Induced Breakdown Spectroscopy
ضبط شده در
1 ساعت و 26 دقیقه 117 ارایه